Zobacz Business Garden przyszłości już dziś

Kolejne etapy Business Garden Warszawa będą oddawane do użytku w ciągu najbliższych lat. Korzystając z aplikacji przygotowanej dla smartfonow i tabletów z systemem iOS lub Android możesz już teraz obejrzeć gotowy kompleks budynków.

Efekt będzie jeszcze lepszy, jeśli użyjesz aplikacji razem ze specjalnie przygotowanymi znacznikami, które znajdziesz w ogrodzie lub na naklejkach na stolikach.

Look at the Business Garden of the future today

The next stages of the Business Garden Warsaw will be put into use in the next years. Using applications prepared for smartphones and tablets running iOS or Android, you can now watch finished complex of buildings.

The effect will be so much better, if you use an application with the special prepared tags, which are located in the garden or you can find them on the labels on the tables.

Przepraszamy, aplikacja nie jest dostępna dla Twojego urządzenia

Aplikacja Business Garden Warszawa jest obecnie dostępna tylko dla urządzeń z systemem iOS lub Android.

We are sorry but application is not available for your device

The Business Garden Warszawa mobile application is currently available only for devices with Android or iOS.